LEKTION 1-2

Hvad er sorg?

Her er Ellie med sin familie. 

Sammen med Ellie vil I lære om den følelse, der hedder sorg.

Den kender Ellie. For hun har mistet sin mor. 

Det er godt at vide, hvad sorg er. For så er det nemmere at være en god ven for en klassekammerat i sorg.

Sammen med Ellie vil I lære om:

  • at sorg er en følelse, der kommer, når nogen man elsker dør
  • at man kan komme til at savne den, man har mistet på mange forskellige tidspunkter
  • at det kan være dejligt at tænke på gode minder om den person, man har mistet

Vis og byt følelser

Man kan have mange forskellige følelser. Hvilke følelser kender I?

Før I lærer mere om sorg, skal I lege en leg med nogle af de andre følelser, man kan have.

I får hver et billede af Ellie med en følelse. Se på jeres billeder. Hvilken følelse har Ellie på billedet?

Gå rundt i klassen
Find en makker
Hils pænt på hinanden
Vis på skift jeres følelse med ansigt og krop
Gæt hinandens følelser
Sig tak
Byt billeder
Find en ny makker

Tal sammen i klassen. Hvordan kan I vise andre, at I er glade? Vrede? Kede af det? Forvirrede? Bange? Fjollede?

Hvordan mon sorg kan se ud?

Tid: 25 minutter

Ellie har mistet sin mor

Nu skal I se en film om sorg.

Filmen handler om Ellie. Ellies mor er død.

Når Ellie savner sin mor, kan det være rart at tænke på gode minder.

Tal sammen om efter filmen. Hvad så I? Hvad hørte I?

Tid: 20 minutter

Tegn savn og minder

Start med at folde hver jeres foldebog. Se, hvordan I folder jeres bog her.

Skriv jeres navn, alder og klasse på side 1. 

Tal sammen i klassen. Hvornår kom Ellie til at savne sin mor i filmen? Hvilke minder havde Ellie om sin mor i filmen?

Hvornår tror I, at Ellie ellers kan komme til at savne sin mor? Og hvilke gode minder kunne Ellie også have om sin mor?

Vælg, om du vil tegne en situation, hvor Ellie savner sin mor eller et godt minde, Ellie har med sin mor. Åbn side 2 i foldebogen og tegn din tegning her.

Tal sammen i klassen om jeres tegninger.

Tid: 30 minutter


Enig eller uenig?

 Hvordan var det at møde Ellie?

Jeres lærer stiller jer nu nogle spørgsmål.

Sæt jer på bordet, hvis I er enige. Sæt jer under bordet, hvis I er uenige. 

I behøver ikke at være enige. I skal gøre det, I selv synes.

Tid: 15 minutter