LEKTION 5-6

Hvordan er man en god ven for en klassekammerat i sorg?

At være og holde sammen. Dét er vigtigt at kunne som klasse. Især når der er en, der har det svært. Det er bare ikke altid let at vide, hvad man kan gøre som klassekammerat – for eksempel når der er en, der er i sorg. Derfor skal I nu sammen blive klogere på, hvordan man kan være en god ven for en klassekammerat i sorg.

I vil her lære om:

  • At der er mange forskellige måder, man kan være en god ven for en klassekammerat i sorg
  •  At det for mange unge i sorg er rart, at deres venner forsætter med at være, som de plejer
  • Og at vennerne samtidig husker at spørge ind, lytte, give plads – og ikke glemmer de unges sorg

Ramona og vennerne

Som optakt til lektionerne i dag skal I se to scener fra Jonas Risvigs serie, hvor man møder Ramona, der har mistet sin fat. Mens I ser klippet, så læg særligt mærke til to ting. Hvad ønsker Ramona fra Clara? Og hvad takker Ramona Safi for?

Efter I har set klippet, skal I lave en øvelse. Her samler I sammen op på det, I talte om sidst, I havde Lær Om Sorg, og det I lige har set i klippet.

     

Lav plads i klassen, så I kan danne en cirkel med stole
Jeres lærer vil nu læse nogle udsagn højt
Efter hvert udsagn skal I tage stilling til, om I er enige eller uenige i det, der er blevet sagt.


A. Enig = Byt plads med en anden, der også har rejst sig

B. Uenig = Bliv siddende

Hvis kun én er enig, så bytter personen plads med jeres lærer
Undervejs vil jeres lærer stille jer nogle spørgsmål om, hvorfor I rejste jer eller blev siddende

HUSK: I behøver ikke være enige med de andre. I skal gøre det, I selv synes.

Tid: 25 minutter
 

Dilemma - Hvad kan man gøre som ven?

Det er forskelligt, hvad man har brug for, når man har det svært. Det gælder også for unge i sorg. Nogle synes for eksempel, at det er rart at få et kram, når de er kede af det. Andre har mere brug for at få plads til at trække sig og være lidt alene. Der er derfor heller ikke én rigtig måde, man kan være en god ven for en ung i sorg. Men man kan gøre sit bedste for at være en god ven på forskellige måder alt efter, hvem ens ven er.

Læs her i punkterne, hvad unge i sorg selv fortæller som eksempler på, hvordan man er en god ven.

En god ven...
• bliver ved med at være, som normalt
• husker at spørge ind
• lytter
• giver plads
• glemmer ikke sorgen
• prøver ikke at fjerne sorgen
• bliver ved med at forsøge

Åbn side 3 i jeres notesbog, og skriv punkterne ind øverst på siden. Tal imens med jeres sidemakker om, hvad de betyder. 

Tænk tilbage på det, I har lært om her på Lær Om Sorg. Det skal I nu bruge til at tage stilling til to dilemmaer, der opstår for Ramona, Safi og resten af venneflokken.

HUSK, når I laver øvelsen, at et dilemma ikke har én rigtig handlemulighed. Man må gerne have forskellige holdninger til et dilemma. Vær åben og nysgerrige over for hinandens synspunkter. Tal om, hvilke fordele og ulemper, der kan være ved de valg, man træffer.

Dilemma 1

Dilemma 2

Læs sammen i klassen ét dilemma ad gangen
I får fire handlemuligheder, som har hvert sit hjørne i klassen
Tænk over: Hvilken af de fire muligheder, I hver især synes bedst om og hvorfor?
Gå til det hjørne, der står for det valg, I hver har truffet
Tal sammen i klassen om de forskellige muligheder og de valg, I hver især har truffet

Tid: 25 minutter
 

Del jeres viden i en video

Forløbet her på Lær Om Sorg er ved at være slut. Derfor skal I nu samle op på det, I har lært. Det gør I ved at lave en kort video på to minutter, hvor I deler jeres nye viden.
 

Jeres lærer sætter jer sammen i små grupper
Læs i jeres notesbøger, og genopfrisk sammen i gruppen, hvad I har talt om undervejs i Lær Om Sorg
Brug det til at beslutte, hvad I vil fortælle til en på jeres alder, der ikke har haft Lær Om Sorg
Forbered jeres video ved at udfylde skabelonen på side 4 i jeres notesbog
Optag jeres video
Gå sammen med en anden gruppe, og vis hinanden jeres videoer
Del videoen med jeres lærer

Tal sammen i klassen. Hvad er det vigtigste, I tager med jer fra forløbet om, hvordan man kan være en god ven for en klassekammerat i sorg?

Tid: 40 minutter

Tak for nu