Din guide til Lær Om Sorg

Hvad er formålet med Lær Om Sorg? Hvordan bruger du siden? Og hvordan får du et vellykket forløb om sorg? Det kan du læse om her.

Lær Om Sorg har til formål at støtte danske skoleelever i at være gode venner for en klassekammerat i sorg. De gratis forløb er først og fremmest tænkt som et trivselsmateriale til brug i klasser, hvor der er elever, der har haft kritisk sygdom eller dødsfald tæt på livet.

Herudover kan du også bruge forløbet til mellemtrinnet i dansk eller som en del af et større tema- eller trivselsforløb.

Forløbet består af tre dobbeltlektioner med animationsfilm, kreative øvelser, bevægelsesaktiviteter og samtaler i klassen. Der er også ekstraøvelser, der gør det muligt at dykke mere ned i emnet. Eleverne bliver gennem aktiviteterne øvet i at sætte sig i andres sted og reflektere over, hvordan de kan være gode kammerater for en, der har det svært.

Eleverne lærer blandt andet:

  • Sorg opstår, når nogle vi elsker, dør
  • Børn i sorg kan reagere på forskellige måder
  • Man bliver ved med at savne sin forælder
  • Man skal prøve at være forstående, når en klassekammerat er i sorg

Forløbet er let at gå til. Du har mulighed for at gøre forløbet vellykket ved at:

  • Bruge lærerarket, hvor du bliver vejledt i de enkelte aktiviteter
  • Læse boksen nedenfor, hvis du har en elev i sorg
  • Sende forældrebrevet ud inden forløbet

Sådan bruger du materialet

Lektionssiderne er rettet direkte til eleverne, og derfor tiltænkt at blive vist i klassen. I lærervejledningen finder du forberedelse, instruktioner og tips til de enkelte aktiviteter.

Vi anbefaler, at klassen gennemfører alle lektioner i forløbet, og at lektionerne bliver gennemført i kronlogisk rækkefølge.

Hver dobbeltlektion begynder med en opsamling af de forrige lektioner. Du kan derfor sprede forløbet ud over noget tid.

Der er derudover ekstraøvelser til hver de tre dobbeltlektioner.

Det er en fordel, at der er to voksne til stede, når klassen har Lær Om Sorg. Det giver mulighed for, at en voksen kan forlade klassen, hvis en elev har brug for at trække sig.

Vigtigt, hvis din elev er i sorg

Hvis en af dine elever har mistet sin forælder eller søskende, er det vigtigt, at du først afklarer med eleven, at du vil gennemgå et forløb om sorg. Det gælder både, hvis det er et nyligt tab eller ligger år tilbage. Nogle børn i sorg kan opleve det som overvældende og føle sig udstillet, hvis de ikke er forberedt inden. Det vil altid kræve en konkret vurdering, hvornår og hvordan du skal gennemgå forløbet.

Hvis du er i tvivl, kan du få vejledning på telefon 35 25 75 07, finde flere materialer på omsorg.dk og få inspiration i Sorghandleplan 2.0. Her kan du få konkret vejledning til: