Din guide til Lær Om Sorg

Hvad er formålet med Lær Om Sorg? Hvordan bruger du siden? Og hvordan får du et vellykket forløb om sorg? Det kan du læse om her.

Lær Om Sorg har til formål at støtte danske skoleelever i at være gode venner for en klassekammerat i sorg. De gratis forløb er først og fremmest tænkt som et trivselsmateriale til brug i klasser, hvor der er elever, der har haft kritisk sygdom eller dødsfald tæt på livet. Herudover kan du også bruge forløbet til udskolingen i dansk eller samfundsfag eller som en del af et større tema- eller trivselsforløb.

Forløbet består af tre dobbeltlektioner med klip fra en ungdomsserie af Jonas Risvig, kreative øvelser, bevægelsesaktiviteter og samtaler i klassen. Eleverne får igennem aktiviteterne viden om, hvad sorg er, øver sig i at sætte sig i andres sted og reflekterer over, hvordan de kan være gode kammerater for en, der har det svært.

Eleverne lærer blandt andet:

  • At sorg er en følelse, der opstår, når man mister nogen eller noget, man elsker
  • At sorg kan komme til udtryk på mange forskellige måder
  • At sorg ikke forsvinder helt
  • At der er mange forskellige måder, man kan være en god ven for en klassekammerat i sorg

Forløbet er let at gå til. Du har mulighed for at gøre forløbet vellykket ved:

  • At bruge lærervejledningen, hvor du bliver guidet i de enkelte aktiviteter
  • At læse boksen nederst på denne side, hvis du har en elev i sorg
  • At sende forældrebrevet ud inden forløbet

Forløbene til udskolingen er udviklet af OmSorg i Kræftens Bekæmpelse med støtte fra Sygeforsikringen ”danmark”. OmSorg arbejder hver dag for, at ingen børn skal stå alene med deres sorg - uanset årsag. Læs mere om børns sorg på omsorg.dk

Sådan bruger du materialet

Lektionssiderne er rettet direkte til eleverne, og derfor tiltænkt at blive vist i klassen. I lærervejledningen finder du forberedelse, instruktioner og tips til de enkelte aktiviteter.

Vi anbefaler, at klassen gennemfører alle lektioner i forløbet, og at lektionerne bliver gennemført i kronlogisk rækkefølge.

Hver dobbeltlektion begynder med en opsamling af de forrige lektioner. Du kan derfor sprede forløbet ud over noget tid.Ud over de tre dobbeltlektioner er der også en række ekstra-aktiviteter og forslag til to forskellige temaforløb om sorg.

Det er en fordel, at der er to voksne til stede, når klassen har Lær Om Sorg. Det giver mulighed for, at en voksen kan forlade klassen, hvis en elev har brug for at trække sig.

Vigtigt, hvis du har en elev i sorg

Hvis en af dine elever har mistet en nærtstående, er det vigtigt, at du først har en dialog med eleven og hjemmet, før du begynder forløbet. Det gælder både, hvis det er et nyligt tab eller et tab, der ligger år tilbage.

Nogle børn i sorg kan opleve det som overvældende og føle sig udstillet, hvis de ikke er forberedt. Det vil altid kræve en konkret vurdering, hvornår og hvordan du skal gennemgå forløbet. Du kan få vejledning på telefon 35 25 75 07.

Find flere materialer på omsorg.dk og få inspiration i Sorghandleplan 2.0. Her kan du få råd til:

Samarbejde med hjemmet
Den første dag tilbage på skolen
Lærerens og skolens rolle